Llaisdy

Ymchwil a Datblygu
Technoleg Lleferydd
Speech Technology
Research and Development
Cymraeg English
Cyswllt | Contact